Bezpečnosť a ochrana - Dopyty

Požiarne vozidlá, hydranty, bariéry

28.6.2018  Požiarne vozidlá, hydranty, bariéry

Hadáme dodávateľov požiarnych vozidiel a zariadení (pumpy, hydranty, bariéry) pre arabské petrochemické spoločnosti. Forma kontraktu: banková garancia, poistenie, neodvolateľný akreditív.

Štát: sk Slovenská republika Viac...